Saturday, 10 December 2011

Politik.


Kasihan dengan politik.

Selalu sahaja digelar kotor, jijik, menjengkelkan, dan apa sahaja perkataan yang tidak baik.

Sudah dua kali dengar kalimah di atas, secara langsung, diucapkan oleh mahasiswa bakal pemimpin yang akan mengemudi agama dan negara kita nanti. Pandangan ini harus diambil berat, kerana pemimpin sekarang dan nanti tidak boleh dipisahkan daripada politik.

Umat Islam yang taboo dan melarikan diri daripada politik dan kepimpinan bermaksud membuka laluan mudah kepada orang yang tidak bertanggungjawab untuk mengambil kesempatan.

Tidak pasti apakah sebenarnya yang beliau maksudkan dengan kotor. Mungkin beliau ada baca mana-mana buku yang menjelaskan definisi politik ialah kotor. Kalaulah kita boleh tumpang baca buku itu.

Cuba bertanya En. Google dan Puan Wiki apakah maksud politik, mereka beri jawapan ini;

"Politics is a process by which groups of people make collective decisions. The term is generally applied to the art or science of running governmental or state affairs, including behavior within civil governments, but also applies to institutions, fields, and special interest groups such as the corporate, academic, and religious segments of society. It consists of "social relations involving authority or power” and refers to the regulation of public affairs within a political unit, and to the methods and tactics used to formulate and apply policy." -wikipedia

Tidak pula jumpa politik itu kotor. Nampaknya definisi politik itu kotor beliau bukan rujuk kepada En. Google dan Puan Wiki. Mesti cari rujukan lain.

Membelek-belek buku mencari pandangan beberapa pemikir Barat tentang politik, berjaya jumpa dua tiga pandangan ini;

“Politik adalah pertarungan untuk mendapatkan kekuatan dan kekuasaan.” Morgonto.

“Politik adalah kekuasaan atau wibawa yang dapat menentukan orang yang berhak mendapat apa, bila, dan bagaimana.” Harold Lasswell.

“Ilmu politik berguna untuk mempelajari tentang kekuasaan dalam masyarakat. Juga berguna untuk mengetahui dasar-dasar kekuasaan, tujuan, sasaran, dan hasil yang akan diperolehi.” William Robinson.

Jeanne Pierre Duncan membahagikan definisi politik kepada beberapa bahagian;

Penggunaan pertama; “ Kata politik memiliki makna yang dekat dengan kata pentadbiran atau pengaturan dan biasanya digunakan untuk hal yang bersifat khusus seperti politik (atau pengaturan) pengangkutan, politik sumber tenaga, politik pengeluaran kenderaan dan sebagainya.”

Penggunaan kedua; “ Kata politik yang mempunyai makna yang dekat dengan kata strategi, seperti politik (strategi) perang, politik organisasi, politik pemerintahan dan sebagainya.”

Masih berkisar tentang kekuasaan dan pemerintahan, juga tidak jumpa perkataan kotor.

Mungkin sahabat kita itu tersilap memandang politik mengguna kaca mata Machiavelli, sehingga mendengar perkataan politik sahaja sudah rasa sengsara.

Syeikh Al Qaradhawi menjelaskan serba sedikit tentang siapa Machiavelli ini dalam buku beliau Agama dan Politik ;

“Nicholas Machiavelli adalah seorang penulis politik berbangsa Itali ( meninggal 1527M ). Beliau terkenal dengan bukunya bertajuk The Prince. Isi buku tersebut sudah menghemogeni seluruh dunia politik. Sebuah pemikiran yang terlepas daripada segala norma dan etika dalam mendirikan sebuah negara dan politik. Segala cara kotor, pengkhianatan, penipuan, dan dusta dihalalkan demi mencapai tujuan utamanya iaitu menegakkan dan memperkuatkan negara, termasuk perang dan menyerang musuh.”

Teori Machiavelli ini bukan saja ditentang oleh ulama Islam, bahkan turut ditentang oleh pemikir Barat. Penggunaan ketiga maksud politik menurut Duncan ialah;

“Kata politik secara jelas mengandungi makna suatu norma yang kotor kerana selalu berfikir mengikut pola fikir Machiavelli yang buram dan menyesatkan. Ia melihat politik sebagai sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Secara umum, politik sudah difahami sebagai taktik yang dilakukan secara kotor. Kerana itu, jika ada ungkapan ‘ini urusan politik’, sebenarnya hanyalah ungkapan penghinaan, bukan definisi yang sebenarnya.”

Lebih takut lagi kalau-kalau prinsip sekular yang menjangkiti umat Islam dengan slogan mereka ‘tidak ada agama dalam urusan negara, dan tidak ada urusan negara dalam agama.’

Mengambil mereka yang dengki dengan Islam sebagai qudwah ialah kesilapan terbesar yang pernah dilakukan oleh umat Islam. Umat Islam izzah kerana Islam mereka, apabila mereka mengambil selain Islam sebagai panduan, kehinaan akan menimpa mereka. Ugutan yang pernah diancam oleh Sayidina Umar al Khattab.

Ajaran Islam itu komprehensif, meliputi juga bidang politik. Sifatnya juga ialah membimbing. Politik yang dilihat kotor dan keji, apabila diurus dengan sistem yang Islam ajarkan mampu memberi manfaat dan keadilan kepada semua.

Bergantung pada tahap yakin kita terhadap agama kita, juga ilmu, dan iman sama.

Islam dan orang Islam ialah dua hal yang berbeza. Menyalahkan Islam kerana sikap buruk umat Islam adalah sesuatu yang tidak adil. Kerana itu tidak mustahil seseorang yang ke negara majoriti umat Islam tidak jumpa Islam, sebaliknya Islam ditemui di negara bukan umat Islam.

Membaca buku-buku feqah dan perundangan Islam, kita akan jumpa beberapa perbahasan hukum  kemasyarakatan seperti hudud, qisas, jihad, zakat, dan lain-lain. Sebahagian daripada hukum-hukum ini memerlukan peranan pemerintah untuk dilaksanakan.

Sangatlah tidak patut jika Nabi SAW diutuskan untuk mengajar kita semua ini, lalu kita umat akhir zaman menyimpan semua ilmu-ilmu yang diwarisi daripada Nabi SAW ini dengan kemas dalam kitab, dan hanya dijadikan sebagai bahan diskusi di pondok dan pesantren sahaja, tanpa ada usaha untuk diamalkan dalam masyarakat.

Kita dituntut untuk menuntut ilmu, tapi matlamat ilmu bukan sekadar ilmu.

Ada baiknya kalau kita cuba perhatikan beberapa pandangan cendekiawan Islam tentang politik.

“Politik ialah berkenaan dengan kekuasaan dan pentadbiran dalam masyarakat awam.” Kamus Kamil.

“Politik ialah segala aktiviti manusia yang berkaitan dengan penyelesaian pelbagai konflik dan mencipta keamanan bagi masyarakat.” Ensiklopedia al Ulum al Ijtima’iyyah.

“ As Siyasah (politik) ialah dasar atau disiplin ilmu yang membahaskan cara mengatur pelbagai persoalan yang bersifat umum.” Al Mu’jam al Qanuni.

“Politik terbahagi kepada dua; politik zalim yang kemudian diharamkan syariat dan politik adil yang bertujuan membela kebenaran daripada perbuatan orang zalim, membasmi segala bentuk kezaliman, mencegah tindakan para penjahat, serta mengarahkan kepada hal yang sesuai dengan tujuan-tujuan syariat Islam.” al Hamawi dalam Hasyiah Miskin.

“Politik ialah segala tindakan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan tercapainya maslahat umum dan terhindar daripada bahaya dan kerosakan.” Ibnu Aqil.

“as Siyasah (politik) bermaksud pengurusan yang baik dan tindakan membaiki kerosakan.” Ibnu Sina.

“Politik ada dua jenis. Pertama politik manusia untuk dirinya sendiri, sama ada berhubungan dengan keperluan jasadnya atau keperluan lain. Kedua politik manusia terhadap pihak lain, sama ada terhadap kerabatnya atau masyarakat secara umum. Seseorang yang perilaku politik terhadap dirinya tidak baik, maka perilaku politik terhadap orang lain juga tidak baik.” Ar Raghib dalam Makarim asy Syar’iyyah.

Pelbagai bukan? Tapi tetap membawa kepada maksud yang sama, iaitu memberi kebaikan kepada semua.

Kita menentang teori Machiavelli, sebagaimana kita menentang prinsip sekularisme. Politik yang kita menggabungkan diri dengannya ialah seperti yang telah ditunjuk oleh para ulama Islam, penuh etika dan berperanan memberi kebaikan kepada orang Islam dan bukan Islam juga.


Politik tidak sempit sekadar PAS atau UMNO, Ubai atau Iskandar, bahkan lebih luas dari itu. Seluas seperti apa yang telah dijelaskan oleh para ulama kepada kita.

Politik ada tempat dalam agama, sebagaimana agama juga ada tempat dalam politik.

Jangan takut berfikir.

Teruskan mencari kebenaran tanpa mengabaikan Quran dan Hadis melalui bimbingan para ulama. Berfikir kerana kita ialah umat Iqra’ yang diajar berfikir. Tidak mengabaikan Quran dan Hadis kerana kedua-dua ini ialah harta pusaka kita. Berpandukan panduan ulama kerana kita bukan mujtahid.

Melihat beberapa pandangan tentang politik di atas, nampaknya PCM dan PMRAM juga persatuan politik. Persatuan politik mahasiswa maksud saya. Tidak mengamalkan teori Machiavelli dan sekularisme yang pasti.

Bacaan lanjut tentang politik, boleh telaah buku Agama Dan Politik tulisan Dr Yusof Al Qaradhawi. Buku ini sangat menarik, kerana perbahasan yang luas tentang politik telah diringkaskan oleh Syeikh, seolah-olah buku-buku besar karangan ulama silam dihadapkan kepada kita dalam bentuk yang mampu difahami oleh orang awam seperti kita.

Semoga Allah membimbing kita semua.


No comments:

Post a comment

Catatan lain.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...