Thursday, 12 January 2012

Tsaqafah Daieyyah.

Tsaqafah daieyyah ialah antara ilmu pengetahuan yang mesti dimiliki oleh para pendakwah. Disiplin ilmu ini ada disusun oleh Dr Yusof Al Qaradhawi dalam buku beliau Tsaqafah Daieyyah dan ditulis juga oleh Saed Hawwa dalam buku beliau Jundullah Tsaqafan wa Akhlaqan.

Rujukan saya ialah kertas kerja LIFE, satu kertas kerja yang telah meringkaskan kedua-dua buah buku di atas. Saya pula cuba ringkaskan kertas kerja ini dengan tidak memasukkan senarai contoh yang panjang. 

Tsaqafah daieyyah yang telah disusun oleh Dr Yusof Al Qaradhawi ialah ;

1.Tsaqafah Islamiyyah (agama)

Bermaksud pengetahuan tentang Islam dari sudut manhaj, usul, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya atau hasil daripadanya.

Pecahan daripada ilmu ini ialah;

-Al Quran dan tafsir.
-As Sunah An Nabawiyyah.
-Fiqh.
-Usul Fiqh.
-Tauhid atau aqidah.
-Falsafah Islam.

2.Tsaqafah tarikhiah (sejarah).

Sama ada sejarah umat Islam dan umat manusia secara umum.

3.Tsaqafah adabiah dan lughawiyah (sastera dan bahasa Arab).

Dari segi kefasihan, sastera seperti syair dan lain-lain. 

4.Tsaqafah Insaniah (kemanusiaan)

Pecahan daripada ilmu ini ialah :

-Ilmu psikologi.
-Ilmu kemasyarakatan.
-Ilmu ekonomi.
-Ilmu falsafah.
-Ilmu moral.
-Ilmu sejarah.
-Ilmu pendidikan.

5.Tsaqafah ‘ilmiah (sains).

Mengetahui ilmu ini tidak perlu secara mendalam. Cukup dengan asas-asas yang penting dan berkaitan dengan kepentingan dakwah.

Pecahan ilmu ini termasuklah:

-Fizik.
-Kimia.
-Biologi.
-Astronomi.
-Perubatan.
-Geologi.

6.Tsaqafah waqieyyah (isu semasa dan realiti umat Islam). 

Pecahan daripada ilmu ini ialah;

-Keadaan dunia umat Islam (geografi, ekonomi, politik, dan lain-lain).
-Kedudukan kuasa dunia yang memusuhi umat Islam (Yahudi, Kristian, komunis dan lain-lain).
-Kedudukan agama-agama selain Islam.
-Kedudukan blok-blok politik dunia (komunis, kapitalis, sosialis, demokratik, diktator, dan lain-lain).
-Keadaan institusi Islam seperti OIC dan lain-lain.
-Aliran pemikiran yang menentang Islam seperti Marxisme, liberalisme, kapitalisme, nasionalisme dan lain-lain.
-Kumpulan-kumpulan yang terseleweng dari Islam seperti Qadiani dan lain-lain.
-Realiti semasa yang wujud di tempat masing-masing.


Buku Tsaqafah Daieyyah tulisan Dr Yusof Al Qaradhawi. Saya tidak tahu saya minat beliau kecuali selepas sedar koleksi buku-buku tulisan beliau di atas rak buku lebih banyak berbanding penulis-penulis lain.Tsaqafah daieyyah yang telah disusun oleh Saed Hawwa ialah ;

1.Ilmu usul yang tiga (Al Iman).

-Allah Taala.
-Ar Rasul SAW.
-Al Islam.

Saya rasa ketiga-tiga pecahan di atas ialah tajuk-tajuk buku yang ditulis oleh Saed Hawwa rahimahullah sendiri kerana memang beliau ada tulis buku-buku bertajuk di atas.

2.Al Quran dan ilmu-ilmunya.

Pecahan daripada ilmu-ilmu ini ialah:

-Nasakh dan mansukh.
-Asbab nuzul dan amkinah nuzul.
-Ghareeb Al Quran.
-Tafsir.

3.Hadis.

Dari segi riwayah dan dirayah.

4.Usul fiqh.

5.Akidah.

Dengan merujuk buku-buku yang muktamad serta mempelajari cabang-cabang yang bertentang dengan Islam seperti Muktazilah, Jabariyyah, dan lain-lain.

6.Akhlak.

7.Fiqh.

8.Sejarah umat Islam dan tamadunnya.

9.Bahasa Arab.

10.Cabaran dan perancangan musuh-musuh Islam.

11.Pengajian Islam semasa seperti:

-Tasawur asas Islam.
-Rukun-rukun Islam.
-Sistem ekonomi Islam.
-Sistem kemasyarakatan Islam.
-Sistem ketenteraan dan politik.
-Pendidikan.
-Aliran pemikiran yang bertentangan dengan Islam.
-Dan lain-lain.

Saya tidak masukkan beberapa contoh senarai buku yang dicadangkan oleh penulis untuk pendekkan tulisan ini.

12.Fiqh dakwah dan al Amal.

Ada 9 contoh buku yang dicadangkan oleh penulis. Juga saya tidak masukkan dengan tujuan yang sama.

Itu sahaja.

Bagaimana, banyak bukan?

Sebenarnya senarai lebih panjang kalau saya masukkan contoh-contoh buku yang dicadangkan oleh kedua-dua ulama ini.

Saya yakin para ulama berniat baik apabila menetapkan senarai yang panjang ini. Antara yang penting ialah supaya pendakwah yang menyebarkan Islam tahu apa yang sedang mereka sebarkan. 

Seseorang yang tidak memiliki sesuatu mustahil dapat memberi.  

Proses untuk mendapatkan ilmu ini perlukan kepada perancangan dan perbincangan daripada mereka yang tahu dari segi tempoh masa, kedalaman tajuk perbincangan bagi setiap cabang ilmu, dan hal-hal lain yang berkaitan, memandangkan keadaan yang melingkari seseorang tidak sama antara satu dengan yang lain.

Allahu a’lam.


No comments:

Post a comment

Catatan lain.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...