Thursday, 17 September 2015

Disbursmen


Disbursmen ialah bayaran bagi setiap dokumen yang dilengkapkan oleh peguam bagi pihak anda dan difailkan bagi menyempurnakan sesuatu transaksi hartanah.

Selalunya, jika anda bertemu dengan peguam hartanah, bayaran yang dikenakan ialah yuran guaman dan disbursemen.

Contoh disbursmen :

      -         Duti setem
      -         Bayaran di pelbagai jabatan kerajaan
      -         Belanja perjalanan peguam
      -         Bil telefon
      -         Kos percetakan dokumen
      -         Dan lain-lain yang berkaitan dengan urusan jual beli hartanah.

Sebaiknya , wang disbursmen ini diletakkan di akaun berasingan sebagai Akaun Anak Guam ( Clients Account ). Tujuannya supaya pengaliran wang dapat dikawal dan diselia oleh anak guam.

Sekiranya wang lebih, anda boleh menuntutnya daripada peguam. Begitu juga sebaliknya, jika wang tidak mencukupi, peguam berhak memintanya daripada anda.


Anda boleh meminta peguam anda untuk menerangkan sebarang transaksi yang melibatkan wang disbursmen. 

Rujukan : 40 Soalan Yang Anda Patut Tanya Kepada Peguam Anda Sebelum Membeli Rumah di Malaysia.

No comments:

Post a comment

Catatan lain.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...