Monday, 10 February 2014

Hukum mengambil suntikan vaccine

Pendapat ini saya temui dalam buku ' Al Mausu'ah At Tibbiyyah Al Fiqhiyyah' susunan oleh Dr. Ahmad Muhammad Kan'an.

"Hukum mengambil suntikan vaccine adalah harus di sisi syara dan dikira sebagai salah satu daripada cara rawatan."

"Bahkan kami berpandangan bahawa hukumnya adalah sunat berdasarkan kepada faedahnya yang telah terbukti dalam menjaga individu dan masyarakat daripada bahaya penyakit berjangkit (epidemics)."

Komentar saya : Dalam menjelaskan pendapat ini penulis buku ini tidak menyatakan secara jelas sumber rujukan kepada hukum ini yang mengatakan harus dan sunat. Allahu a'lam.

No comments:

Post a comment

Catatan lain.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...