Friday, 5 December 2014

Anatomi ; fikir dan zikir.

Kata Ibnu Rusyd, " Sesiapa yang menekuni ilmu tasyrih ( anatomi) akan bertambah imannya pada Allah."

Mengkaji penciptaan akan menambah keimanan jika dihubungkan pada pencipta.

Sepatutnya.

Tapi kalau mendalami ilmu anatomi hanya untuk selesaikan tekanan peperiksaan, maka sudah tidak ada fikir dan zikir, kerana hati sudah ditutup dengan kerisauan tentang soalan yang akan ditanya, atau runsing dengan keputusan yang bakal diperoleh. Yang tinggal hanyalah hafal dan hafal, sedangkan hati kering daripada mengingati pencipta.

- Rujukan : Buku At Tabib Adabuhu wa Fiqhuhu.

-Tulisan sempena peperiksaan Surgery.

No comments:

Post a comment

Catatan lain.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...