Sunday, 19 October 2014

Uzlah.

Dikatakan, orang yang merendahkan maruah orang lain depan anda tidak mustahil akan merendahkan maruah anda depan orang lain, atau disebut ghibah.

Kerana itu, beruzlah atau mengasingkan diri daripada perkara atau pertemuan yang tidak bermanfaat, salah satunya adalah supaya manusia selamat daripada lidah anda dan anda pun selamat daripada lidah manusia, kerana lidah, semakin banyak digunakan maka semakin mudahlah ia tergelincir.

Disebabkan itu, telah berkata ahli hikmah tentang mahalnya menjaga lidah, " Kalaulah berkata yang baik diibaratkan seperti perak, maka diam daripada berkata perkara mungkar diibaratkan seperti emas."

Maksudnya, mengelak mudarat dengan diam daripada berkata perkara buruk adalah lebih utama daripada mengejar manfaat dengan berkata perkara baik.

Yang demikian itu dapat dicapai, salah satunya adalah melalui uzlah.

Lidah dan telinga akan disoal kelak, maka hanya pada Allah kita mohon perlindungan.

No comments:

Post a comment

Catatan lain.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...