Sunday, 26 October 2014

Maksiat penghalang ilmu.

Setiap kali Imam Abu Hanifah menemui kesulitan dalam permasalahan, beliau berkata kepada para muridnya , " Semua ini kerana dosa yang aku lakukan."

Lalu beliau akan beristighfar, kadang2 berdiri dan solat, hingga terbuka baginya permasalahannya.

Beliau berkata , " Aku berharap Allah telah menerima taubatku."

Bermaksud, apabila Allah membukakan masalah dan memberikan kefahaman kepadanya, beliau berharap itu ialah tanda Allah telah mengampunkan dosanya, kerana ilmu syarie dan pemahaman tidak diberi melainkan kepada orang yang menjauhkan diri daripada maksiat.

Sedangkan Imam Abu Hanifah seorang yang wara dan jauh daripada melakukan maksiat.

- Buku Kaifa Tatahammas Litolibil Ilmi Syarie.

No comments:

Post a comment

Catatan lain.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...