Monday, 2 December 2013

Nampak gambaran keseluruhan sebelum menjatuhkan hukum.بسم الله الرحمن الرحيم


( Tulisan ini ialah ringkasan kepada ceramah Ustaz Nasarudin Daud tentang kisah perselisihan faham antara Zubair bin Awwam dan Hatib bin Abi Baltaah tentang masalah aliran air ke kebun masing-masing. )


Kisah ini berlaku di Madinah.


Zubair bin Awwam dan Hatib bin Abi Baltaah masing-masing mempunyai sebuah kebun. Perselisihan faham timbul tentang aliran air perlu masuk ke kebun siapa dahulu. Zubair bin Awwam mengatakan aliran air mesti masuk ke kebunnya terlebih dahulu. Begitu juga Hatib bin Abi Baltaah bertegas bahawa aliran air mesti dialirkan ke kebunnya dahulu. Perselisihan ini tidak dapat diselesaikan dan dibawa kepada Nabi SAW.


Nabi SAW memanggil mereka berdua untuk mendapatkan penjelasan dan bertanya tentang lokasi kebun. Selepas mendapat maklumat yang jelas akhirnya Rasulullah SAW memutuskan supaya aliran air tadi dialirkan ke kebun Zubair bin Awwam terlebih dahulu.


Ustaz Nasarudin Daud semasa menghuraikan kisah sirah ini mendatangkan satu kaedah hukum iaitu :

 الحكم على شيء فرع عن تصوره


"Hukum terhadap sesuatu itu, sebahagiannya terletak pada memahami gambarannya."


Iaitu penting seseorang untuk memahami satu-satu masalah secara keseluruhan sebelum membuat keputusan dan menjatuhkan hukum. Dalam kisah sirah di atas, Nabi SAW mendapatkan penjelasan daripada kedua-dua sahabat dan mendapatkan maklumat tentang lokasi kebun terlebih dahulu sebelum membuat keputusan tentang kebun siapakah yang paling layak untuk mendapat aliran air terlebih dahulu.

...........................

Komentar :

Masalah yang berlaku pada hari ialah bila ada satu-satu isu setiap orang mula sebarkan berita dan menjatuhkan hukum tanpa mengkaji masalah dengan adil.

Silakan untuk berpolitik atau mengulas isu-isu semasa asalkan berpolitik dengan cara Islam.

Allahu a'lam.

No comments:

Post a comment

Catatan lain.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...