Sunday, 26 January 2014

Maksud jihad menurut pandangan Sheikh Abdullah Nasih Ulwan rahimahullah.

بسم الله الرحمن الرحيمMaksud seruan “ jihad ialah jalan kami ” :


Memberi sepenuh kesungguhan yang kamu ada, dan setiap kelapangan yang kamu miliki, untuk menegakkan hukum Allah di atas muka bumi, serta menghilangkan taghut-taghut yang berada di sepanjang jalan dakwah.

Pembahagian jihad :


1. Jihad harta  (الجهاد المالي)
2. Jihad menyampaikan  ( الجهاد التبليغي)
3. Jihad mengajarkan ilmu  ( الجهاد التعليمي)
4.  Jihad politik  ( الجهاد السياسي)
5. Jihad peperangan  ( الجهاد القتالي)


Jihad harta  (الجهاد المالي)


Jihad harta menurut pandangan Syeikh Abdullah Nasih Ulwan rahimahullah ialah jihad yang paling penting yang menjadi tunjang kepada jihad-jihad yang lain.

Kerana Jihad At Tablighi dan Jihad At Ta’limi memerlukan kepada harta untuk menyediakan kitab, majalah, akhbar, dan perbelanjaan untuk menyebarkan kefahaman tentang Islam.


Begitu juga Jihad As Siyasi dan Jihad Al Qitali memerlukan kepada harta untuk mengumpul kekuatan, untuk perbelanjaan senjata dan sebagainya.


Sekiranya jihad harta tidak ditunaikan dengan baik maka seluruh jihad yang lain akan terhenti dan tergendala.


Kerana itu orang-orang yang berkemampuan daripada kalangan Muslimin hendaklah menunaikan tanggungjawab mereka untuk menginfaqkan harta mereka kepada perjuangan Islam.


Bukti bahawa Jihad harta ialah satu jihad yang besar ialah apabila perkataan jihad dengan harta pada beberapa tempat dalam Al Quran akan disertakan dengan jihad dengan nyawa.


 “ Sesungguhnya Allah membeli daripada orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. ” At Taubah, 111.


“Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan mahupun dalam keadaan berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. ” At Taubah, 41.


Kerana itu hendaklah kita memperuntukkan sebahagian daripada rezeki yang Allah kurniakan kepada kita untuk diinfaqkan kepada perjuangan Islam.


Allahu a'lam.


Rujukan :
 Hatta Ya'lama Asy Syabab.


No comments:

Post a comment

Catatan lain.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...